Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Click aici pentru a afla mai multe detalii. ascunde mesajul

MEDAS - Instruirea medicilor si a asistentelor medicale din spitale in management si utilizarea noilor tehnologii, 2010-2012

Client

POSDRU/ Axa prioritara 3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor/ Domeniul Major de interventie 3.2 Formare si sprijin pentru intreprindere si pentru angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Provocare si obiective

Obiectivul general al proiectului a constat in furnizarea de formare profesionala a medicilor si personalului medical in vederea cresterii calitatii actului medical prin utilizarea noilor tehnologii, atragand dupa sine cresterea performantelor sistemului medical prin imbunatatirea accesibilitatii, eficacitatii si echitatii serviciilor medicale oferite populatiei dar si imbunatatirea managementului unitatilor medicale si institutiilor sectorului sanitar in vederea modernizarii serviciilor medicale, in contextul general al sprijinirii penetrarii tehnologiilor informatiei si comunicarii in sectorul de sanatate prin oferirea de servicii de e-Sanatate.

Obiectivele generale ale proiectului au fost realizate prin atingerea obiectivelor specifice de imbunatatire a performantelor manageriale pentru personalul de conducere din spitalele judetene, municipale si orasenesti din cele 4 regiuni de dezvoltare acoperite prin proiect, prin formare specifica in domeniile: management organizational strategic, managementul unitatilor de sanatate publica, managementul resurselor umane si managementul financiar si al achizitiilor publice dar si de imbunatatire a cunostintelor de comunicare si utilizare IT pentru angajatii personal de conducere si operativ din spitalele vizate in proiect prin formare specifica in domeniile: operare calculator, internet si comunicare electronica, sisteme informatice pentru managementul unui spital, relatii publice, managementul comunicarii si limba engleza;

Un ultim obiectiv specific a fost dat de infiintarea structurii parteneriale Observator privind formarea resurselor umane din sistemul sanitar si certificarea ISO a acesteia, cu scopul de a contribui la continuarea si extinderea activitatilor prezentului proiect si astfel de a raspunde nevoii de formare continua a personalului medical.

Solutie

Activitatile de formare a personalului din unitatile de sanatate reprezinta activitati centrale in implementarea proiectului cu doua componente majore: pregatirea personalului operativ si pregatirea personalului de conducere/ top management din cadrul unitatilor sanitare.

Pentru personalul operativ, cursurile desfasurate in proiect in perioada aprilie 2011 – august 2012 au fost urmatoarele:

- Asistent relatii publice si comunicare;

- Comunicare in limba engleza;

- Competente informatice.

Pentru personalul cu functii de conducere din cadrul unitatilor sanitare, cursurile desfasurate in proiect in perioada mai 2011 – mai 2012 au fost urmatoarele:

- Expert achizitii publice;

- Manager resurse umane;

- Manager imbunatatiri procese.

Cursurile s-au desfasurat potrivit curriculei aprobate de catre CNFPA la momentul acreditarii furnizorului de formare profesionala, si in concordanta cu informatiile prezente in suportul de curs din dosarul de acreditare. Fiecare absolvent a primit certificate recunoscute la nivel national si european.

Preocuparea pentru imbunatatirea sistemului sanitar si pentru alinierea lui la standardele europene a reiesit ca o prima concluzie a Studiului privind nevoile de formare si organizare a resurselor umane din organizatiile de sanatate, o activitate de sine statatoare extrem de relevanta in desfasurarea programelor de formare profesionala. Pentru realizarea studiului au fost concepute si aplicate chestionare, s-au organizat workshop-uri si seminarii, esantionul fiind alcatuit din medici, asistente, top management si pacienti. Acest studiu a reprezentat o monografie si o diagnoza a situatiei formarii profesionale a personalului din unitatile sanitare, in alte domenii decat cel medical.

Realizarea de vizite de lucru trans-nationale in vederea facilitarii insusirii de bune practici in domeniul managementului resurselor umane din sistemul de sanatate publica a fost o activitate sustinuta in principal de catre partenerul francez care a permis participantilor sa intalneasca si sa faca schimb de experienta cu omologi francezi. Scopul acestor vizite a fost de a identifica si compara solutiile si perspectivele stabilite ca obiective ale acestora pentru ameliorarea calitatii ingrijirilor si primirii pacientilor, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de lucru si a performantelor operationale si financiare ale institutiilor de sanatate.

Rezultate si beneficii

Rezultatele obtinute au sustinut atingerea obiectivelor specifice, fiind de natura sa sprijine mai departe atingerea obiectivelor generale prin cresterea calitatii actului medical, cresterea performantelor sistemului medical, imbunatatirea managementului unitatilor medicale si sprijinirea penetrarii TIC in sectorul de sanatate.

Rezultatele proiectului au reflectat specificitatea fiecarei activitati din proiect, cateva exemple fiind:

  • un studiu privind nevoile de formare si organizare a resurselor umane din organizatiile de sanatate, rezultat in urma aplicarii a peste 1000 de chestionare in seminarii si workshopuri atat la nivel national in regiunile incluse in proiect, cat si la nivel transnational prin intermediul partenerului francez implicat activ in aceasta activitate;
  • Peste 300 persoane cu functii de conducere din unitatile de sanatate publica instruite si certificate in managementul achizitiilor, management imbunatatiri procese si managementul resurselor umane;
  • Peste 850 medici, asistente si alt personal medical din unitatile de sanatate publica instruite si certificate in competente TIC, limba straina si comunicare si relatii publice;
  • Doua vizite de lucru transnationale care au permis participantilor sa intalneasca si sa faca schimb de experienta cu omologi francezi, cu scopul de a identifica si compara solutiile si perspectivele stabilite ca obiective ale acestora pentru ameliorarea calitatii ingrijirilor si primirii pacientilor, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de lucru si a performantelor operationale si financiare ale institutiilor de sanatate;
  • Platforma e-learning dezvoltata in sprijinul derularii sesiunilor de formare;
  • Materiale specifice de promovare a proiectului in mediul online si presa scrisa.