Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Click aici pentru a afla mai multe detalii. ascunde mesajul

Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR

Client

Guvernul României – Ministerul Afacerilor Europene prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS)

Provocare si obiective

Obiectivul general

Proiectul a avut ca obiectiv general „Sprijinirea functionarii corespunzatoare a Sistemului Unic de Management al Informatiei pentru instrumentele structurale (SMIS-CSNR), in vederea furnizarii de catre acesta de raportari actualizate, necesare structurilor utilizatoare”.

Obiectiv specific

Obiectivul specific a constat in introducerea in Sistemul Unic de Management al Informatiei SMIS-CSNR a datelor la zi aferente proiectelor, cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres depuse in cadrul programelor operationale finantate prin instrumente structurale, conform solicitarilor structurilor utilizatoare (OI PSI, AM POSCCE, AM POSDRU, CNDIPT, MEN, OI Turism, ANCS), in vederea respectarii cerintelor Comisiei Europene.

Solutie

Sistemul Unic de Management al Informatiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenta (SMIS-CSNR), reprezinta sistemul informatic centralizat, dezvoltat de catre Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale, in colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informatiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizarii, verificarilor, auditului si evaluarii programelor din cadrul obiectivului convergenta, in conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006.

Activitatile specifice au constat in introducerea in Sistemul Unic de Management al Informatiei SMIS a datelor aferente proiectelor depuse in cadrul programelor operationale finantate prin instrumente structurale, conform solicitarilor Comisiei Europene.

In scopul realizarii proiectului au fost formate echipe de proiect cu personal instruit corespunzator activitatii derulate in cadrul contractului, coordonate de experti desemnati. Activitatea a presupus deplasarea la sediul institutiilor beneficiare conform solicitarilor. Datele au fost introduse conform specificatiilor OI PSI, AM POSCCE, AM POSDRU, CNDIPT, MEN, OI Turism, ANCS, cu maxim de profesionalism si confidentialitate, in termenul impus. Realizarea activitatilor proiectului la standarde inalte de calitate a presupus un management riguros din punct de vedere financiar si administrativ.

Aspectele cheie care au contribuit decisiv la indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea rezultatelor asteptate de Beneficiar, au fost:

  • Planificarea corespunzatoare a activitatilor in vederea alocarii si utilizarii eficiente a resurselor necesare pentru introducere de date;
  • Atenta selectie a personalului implicat in introducerea datelor; 
  • Instruirea temeinica a personalului implicat in proiect pe baza documentatiei tehnice puse la dispozitie de Beneficiar, astfel incat sa se asigure personal calificat pentru derularea si urmarirea activiitatii de introducere a datelor;
  • Coordonarea si urmarirea eficienta a activitatii prin intermediul expertilor coordonatori, astfel incat seturile de date sa fie introduse in termenul impus si sa respecte standardele de calitate;
  • Stabilirea si aplicarea unor reguli de verificare si validare a informatiilor introduse;
  • Raportare periodica (lunara) catre Beneficiar.
Rezultate si beneficii
  • RSC a asigurat suport personalului care a introdus efectiv date in SMIS-CSNR la nivelul tuturor institutiilor implicate (OI PSI, AM POSCCE, AM POSDRU, CNDIPT, MEN, OI Turism, ANCS), deoarece sistemul trebuia sa furnizeze datele la zi cu privire la situatia fondurilor europene implementate prin instrumentele structurale;
  • In perioada contractuala, au fost introduse in SMIS-CSNR un total de 5262 cereri de rambursare, 268 rapoarte de control, 4842 cereri de finantare (proiecte aflate in diferite stadii de evaluare, proiecte contractate), 349 procese verbale de control, 447 acte aditionale, 316 rapoarte trimestriale si 9650 ordine de plata;
  • Rezultatele obtinute prin derularea acestui contract au generat incheierea altor contracte similare cu Ministerul pentru Societatea Informationala – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (MSI OIPSI) si Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.